Przeszkody

Wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia z miejsca wypadku zostały wykonane przez specjalistów KBWLLP.

Rejon bliższej radiolatarni. Strzałką wskazano brzozę ze œściętym czubkiem - pierwszą przeszkodę, z którą zetknął się samolot. Widok od strony lotniska.

Pierwsza brzoza, z którą samolot zetknął się w rejonie bliższej radiolatarni. Widok w kierunku lotu, w stronę lotniska. Strzałka wskazuje miejsce, w którym znajduje się gruba brzoza, na której samolot stracił część lewego skrzydła.

Widok z rejonu bliższej radiolatarni w stronę lotniska. Na zdjęciu poniżej zbliżenie centralnej części kadru.

Widok z rejonu bliższej radiolatarni w stronę toru lotu samolotu. Wyraźnie widoczne drzewa łamane kolejno przez maszynę w locie wznoszącym od lewej do prawej. Duża strzałka wskazuje brzozę, w zderzeniu z którą nastąpiła utrata czꜶci lewego skrzydła.

Drzewa złamane przez samolot na wysokoœści ok. 4 metrów między bliższą radiolatarnią a działką Nikołaja Bodina. Widok w kierunku wąwozu.

Drzewa złamane przez samolot na wysokoœści ok. 4 metrów między bliższą radiolatarnią a działką Nikołaja Bodina. Widok od strony lotniska, w kierunku bliższej radiolatarni i wąwozu.

Drzewa złamane przez samolot na wysokoœści ok. 4 metrów w pobliżu działki Nikołaja Bodina.

Drzewa złamane przez samolot na wysokoœści ok. 4 metrów w pobliżu działki Nikołaja Bodina. Widok w kierunku wąwozu.

Drzewa złamane przez samolot na wysokoœści ok. 4 metrów w pobliżu działki Nikołaja Bodina. Z prawej strony widoczna złamana brzoza, w zderzeniu z którą samolot stracił czꜶć lewego skrzydła.

Brzoza, w zderzeniu z którą samolot stracił czꜶć lewego skrzydła (widok w kierunku lotniska).

Rząd drzew, œściętych przez samolot po zderzeniu z brzozą. Widoczny narastający przechył po utracie cz궜ci lewego skrzydła (zdjęcie wykonane od strony lotniska).

Linie elektroenergetyczne, zerwane podczas wypadku. Za słupem widoczna oderwana czꜶć lewego skrzydła Tu-154M. 

Linia elektroenergetyczna, zerwana podczas wypadku.

Kolejne drzewa, złamane przez samolot.

Kolejne drzewa, złamane przez samolot.

Świerk złamany przez Tu-154M.

Kolejna gruba brzoza, złamana przez Tu-154M. Każda taka kolizja powodowała dalsze niszczenie konstrukcji samolotu.

Fragment klapy lewego skrzydła, znaleziony w pobliżu powyższego drzewa.

Korony drzew œścięte przez przelatujący samolot. Kąty, pod jakimi połamane są konary, œświadczą o rosnącym przechyleniu samolotu, które przekroczyło już 90 stopni. (widok w kierunku lotu maszyny)

Korona drzewa ścięta przez przelatujący samolot (widok od strony lotniska). Kąt, pod jakim połamane są konary, świadczy o tym, że samolot obrócił się już o ponad 90 stopni i przechodzi do lotu plecowego. Strzałka wskazuje drzewo, koło którego znaleziono pokazany powyżej fragment klapy.

Korona drzewa ścięta przez przelatujący samolot (widok od strony lotniska). Kąt, pod jakim połamane są konary, świadczy o tym, że samolot obrócił się już o ponad 90 stopni i przechodzi do lotu plecowego.

Drzewa połamane przez samolot tuż przed zderzeniem z ziemią - widać dalszy wzrost przechylenia samolotu w kierunku pozycji odwróconej (zdjęcie wykonane od strony lotniska).

Drzewa połamane przez samolot tuż przed zderzeniem z ziemią (zdjęcie wykonane od strony lotniska).

Drzewa połamane przez samolot tuż przed zderzeniem z ziemią (zdjęcie wykonane od strony lotniska).

Wróć