Fatalna brzoza

Wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia z miejsca wypadku zostały wykonane przez specjalistów KBWLLP.

Brzoza, w którą samolot uderzył lewym skrzydłem. Za brzozą po prawej stronie pnia widoczne sterty śmieci, które prof. Cieszewski uznał za powaloną brzozę.

Brzoza, w którą samolot uderzył lewym skrzydłem. Oprócz kawałków metalu wbitych w przełamany pień, widoczny zawieszony na gałęziach po lewej fragment żebra samolotu.

Zbliżenie pnia brzozy, w który uderzyło lewe skrzydło samolotu - wyraźnie widoczne wykonane z lotniczego duralu kawałki struktury skrzydła wbite w drewno.

Złamany pień brzozy z wbitymi elementami struktury lewego skrzydła.

Siłownik napędu klap, wyrwany jednocześnie z odcięciem końcówki lewego skrzydła, znaleziony pod złamaną brzozą.

Siłownik napędu klap na lewym skrzydle samolotu Nr 102. (fot. ZL)

Cz궜ć krawędzi spływu lewego skrzydła zdeformowana w zderzeniu z drzewem, wyrwana jednoczeœśnie z odcięciem końcówki lewego skrzydła, znaleziona koło złamanej brzozy. Pierwotnie ten element zawisł na gałęziach drzewa, późŸniej zsunął się na ziemię.

Ten sam element na lewym skrzydle samolotu Nr 102. (fot. ZL)

Fragmenty klap lewego skrzydła, wyrwane jednoczeœnie z odcięciem końcówki lewego skrzydła, znalezione koło złamanej brzozy.

Końcowy element zewnętrznej klapy, wskazany strzałką na zdjąciu powyżej, na lewym skrzydle samolotu Nr 102. (fot. ZL)

Wróć